Дигитална школа за квалитетнију наставу

Од средине деведесетих година прошлог века, школа одржава традицију праћења и набавке савремених информационих технологија, када је основана прва рачунарска учионица, за потребе подстицања развоја дигиталне писмености код ученика наше школе. Током времена, развојем и експанзијом ИТ технологија, учионица је доживљавала промене, кроз аквизицију нових дигиталних средстава, усклађених са актуелним тренутком технолошког развоја. Данас, рачунарска учионица егзистира у форми „дигиталног кутка“ и састоји се од 11 савремених десктоп рачунара са пратећом опремом.

Поред информатике у овим кабинетима наставници могу да предају и остале предмете на интерактиван и деци интересантан начин.

Програм представља шири део акције “Дигитална Србија” коју спроводи Министарство за телекомуникације и информационо друштво, а у складу са стратегијом развоја информационог друштва и стратегијом развоја електронских комуникација. Ове стратегије усклађене су са принципима Дигиталне агенде за Европу, која представља једну од седам главних иницијатива нове економске стратегије “Европа 2020-стратегија за паметан, одржив и инклузиван економски раст”.

Дигитална учионица