Контакт

Адреса:

Ђердапска 19, Врачар
11000 Београд

Телефони:

011/28-36-838
011/28-36-769

Email:

timozes@osdugalic.edu.rs