Основна школа “Н.Х. Душан Дугалић”

Добродошли

На територији београдске општине Врачар, 1961.год. формирана је основна школа „Душан Дугалић“. Данас се у њој образује и васпитава око 100 ђака са сметњама у менталном развоју. То су ученици који имају сложене сметње у развоју, ученици са аутизмом, Дауновим синдромом и са додатним здравственим тешкоћама.
Наши програми рада су прилагођени индивидуалним способностима и потребама ученика примењујући: реедукативни метод, рад у пару, радионичарски рад, рад са асисистивним технологијама, рад у сензорној соби…

Сазнајте више

Настава

Настава се планира темељно и ускалађује се потребама сваког појединачног ученика, као и очекивани исходи. Неопходна доза флексибилности односи се на методе и приступе у раду, који се усклађују са индивидуалним потребама детета.
Настава се одвија у учионицама, као и у специјализованим просторима: сензорна соба, слана соба, логопедски кабинет, и компјутерска учионица.

Сазнајте више

Асистивне технологије

Значај асистивне технологије у професионалној рехабилитацији и активностима свакодневног живота деце са сметњама у менталном развоју.

Децу са сметњама у менталном развоју сходно постојећим проблемима, захтевају и специфичан третман.

Под асистивном технологијом подразумевамо средства или системе који особама са сметнајма у менталном развоју омогућавају постизање већег степена независности и олакшавају извршавање послова. Да би се ова средства могла правилно користити неопходна је обука коју је могуће стећи у школама.

Средства и системи асистивне технологије имају значајну улогу у постизању што самосталнијег живота деце са сметњама у развоју тј. пружају веће могућности за професионалну рехабилитацију и пружају помоћ у активностима свакодневног живота.

Контакт

Адреса:

Ђердапска 19, Врачар
11000 Београд

Телефони:

011/28-36-838
011/28-36-769

Email:

timozes@osdugalic.edu.rs