Стручна усавршавања

Стручни скупови

 • Стручно-научна конференција са међународним учешћем “Дани дефектолога” 2017. (3 учесника) – стручни рад
 • Конференција – IV међународна научна конференција “Специјална едукација и рехабилитација – Рана интервенција” (3 учесника)
 • Национална конференција са међународним учешћем “Информационе технологије, образовање и предузетништво” (1 учесник)
 • Стручни скуп Међужупанијског стручног вијећа психолога Вуковар – Република Хрватска (5 учесника)
 • Стручни скуп – БОСИФЕСТ 2017. – Осми Београдски Филмски Фестивал Особа Са Инвалидитетом “Покрени промену” – стручни рад (2 учесника)
 • Међународна конференција “Покрет као начин рехабилитације особа са физичким сметњама и оштећењима” у организацији Факултета за спорт.
 • SEMIOTIC ANALYSIS OF SPANISH ADVERTISEMENT ENTITLED “AUTISMO HABLA” – “AUTISM SPEAKS” SPEECH AND LANGUAGE 2013 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language
 • Конференција “Образовање као кључ успеха – финско искуство” у реализацији амбасаде Финске у Београду и МПН и техн. Раз. РС.
 • Међународна конференција “Аутизам 2006” – организатор Републичко удружење за помоћ особама са аутизмом (5 учесника)
 • Међународна конференција: “Сјај и сенке хиперактивности” (4 учесника)
 • Посета и учешће на завршној конференцији Републици Хрватској у оквиру пројекта: “Укључивање животиња у образовно-васпитни процес” (6 учесника)
 • Конференција “Fighting discrimination in education system” (1 учесник)
 • Међународни научни скуп: Медији и мањине – стандарди и пракса (Културолошки аспект), и објављен је у 31. броју међународног научног часописа Медијски дијалози – Подгорица, Црна Гора (2 учесника, 1 излагач)
 • Међународна конференција у Кикинди под називом:”Образовање деце и ученика у инклузивним условима” (2 учесника)

Списак едукација које су завршили наши наставници

 1. Едукација – ”Реедукација психомоторике и релаксације” (11 полазника)

 2. Едукација – ”Отворени Монтесори програм” (1 полазник)
 3. Едукација – ”Примена визуелних средстава у структурираној ситуацији учења код деце, адолесцената и одраслих са аутистичним спектром поремећаја ” (9 наставника и психолог)

 4. Конференција – ”Аутизам и социјални развој” (2 учесника)

 5. Конференција – ”Биолошке основе аутизма” (7 учесника)

 6. Едукација – Карактеристике особа са аутизмом (1 полазник)

 7. Стручна конференција – ”Приступ у раду особама са аутизмом у Данској и Шведској” (7 учесника)

 8. Конференција – Аутизам 2006 (4 учесника)

 9. Стручни скуп – ”Савремене тенденције у третману особа са аутизмом” (2 учесника)

 10. Конференција – ”Право на рад особа са аутизмом” ( 2 учесника)

 11. Конференција – ”О аутизму” ( 4 учесника)

 12. ”Аутизам” – 6 округлих столова (2 учесника)

 13. Курс – ”Системска породична терапија”- уводни курс (1 полазник)

 14. Едукације школских тимова о специфичним развојним проблемима у адолесценцији код ученика основних и средњих школа (2 полазника)

 15. ”Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави” (9 учесника)

 16. Гешталт психотерапија (1 полазник)

 17. Семинар – ”Заједничким снагама у решавању проблема породице и детета са посебним потребаама” (1 полазник)

 18. Семинар – ”Подршка деци са сметњама у развоју у специјалним школама у Србији” (1 учесник)

 19. Едукација – ”Комплексна метода у настави почетног читања и писања” (1 полазник)

 20. Едукација – ”Музикотерапија” (3 полазника)

 21. Едукација/семинар ”Hobby art” (8 полазника)

 22. Едукација – Програм за унапређење саобраћајног образовања учитеља београдских основних школа (20 полазника)

 23. Семинар – ”Играти, певати, стварати плесом” (2 полазника)

 24. Едукација – ”Драмска почетница” (1 полазник)

 25. Едукација – ”Школа ручног ткања” (3 полазника)

 26. Семинар – ”Описно оцењивање” (5 полазника)

 27. Едукација – ”Припремни предшколски програм” (1 полазник)

 28. Омладинска радионица – ”Методе и технике рада са адолесцентима” (1 полазник)

 29. Семинар ”Употреба Буквара у школи” (аутор Д. Драгић) – (6 полазника)

 30. ”Употреба рачунаљке за извођење наставе математике за децу са посебним потребама” (1 полазник)

 31. Едукација – ”Help in supporting persons with disability(1полазник)

 32. Едукација – ”Media and disability” (1 полазник)

 33. Обука – ”Употрба Ксафа апарата” (1полазник)

 34. Семинар – ”Церебрална парализа” (1 полазник)

 35. Курс компјутера (1 полазник)

 36. Рачунарска технологија (1 полазник)

 37. Обука – ”Visual basic (1 полазник)

 38. Обука ” Power point” ( 1 полазник )

 39. Едукација – ”Мала АВ технологија” (1 полазник)

 40. Семинар – ”Едукација као помоћ самосталном животу” (1 полазник)

 41. Семинар – ”Луткарска радионица, радионица инструмената и радионица плеса” (1 полазник)

 42. Едукација – ”Примена лутака као природан метод у инклузивном образовању ” (1полазник)

 43. On-line конференција о аутизму (1 наставник)

 44. Едукација – ”Сењак – школа цртања и сликања” Арт Београд (1 полазник)

 45. Конференција – ”Проблеми са којима се сусрећу особе са сметњама у менталном развоју и њихови родитељи” (1 полазник)

 46. Семинар – ”Школа животних вештина” (3 полазника)

 47. Семинар – ”Презентација нових техника и материјала за рад на часовима ликовног васпитања” (1 полазник)

 48. Стручни семинар за библиотечко пословање (1 полазник)

 49. Семинар у организацији МПС – ”Самовредновање у школи” (7 полазника)

 50. Семинар у организацији МПС – ”Развојно планирање у школи” (5 полазника)

 51. Семинар – ”Активно учење 1 и 2” (9 полазника)

 52. Семинар – ”Уааа неправда” (5 полазника)

 53. Семинар – ”Учионица добре воље” (16 полазника)

 54. Конференција – ”Дијалог је кључ” (1 полазник)

 55. Едукација – ”Тимски рад по моделу Конрад-Аденауер” (1 полазник)

 56. Едукација – ”Ненасилно решавање конфликта” (1 полазник)

 57. Едукација – ”Умеће комуникације” (1 полазник)

 58. Обука – ”Обука за посреднике – медијаторе” (2 полазника)

 59. Специјалистички тренинг – ”АРС и медијације у ситуацијама дискриминације” (2 полазника)

 60. Обука – ”Изградња тима и тимски рад” (1 полазник)

 61. Обука – ”Преговарање” (1 полазник)

 62. Обука – ”Медијско представљање” (1 полазник)Едукација – ”Методологија групног и радионичарског рада” (1 полазник)

 63. Обука – ”Тренинг комуникацијских вештина” (1 полазник)

 64. Едукација – ”Сарадња са локалним сектором” (1 полазник)

 65. Едукација – ”Грађанско васпитање” ( 3 полазника )

 66. Едукација – ”Буквар толеранције” (1 полазник)

 67. Едукација – ”Игром до спознаје” (1 полазник)

 68. Еддукација – ”Чувари осмеха 1, 2 и 3” (1 полазник)

 69. Principles and practice of democratic leadership and management of non-profit, non-govermental organizations (1 полазник)

 70. Socials development program and principles and practice – NGOs (1 полазник)

 71. Handicap between regulations and possibilities (1 полазник)

 72. Psychosocial approach to disability (1 полазник)

 73. Psyhosocial counseling centres formations (1 полазник)

 74. That`s us (1 полазник)

 75. Idea and action (1 полазник)

 76. New contributions in the concept of work of psychosocial counseling centres (1 полазник)

 77. Partnership (1 полазник)

 78. Patnership approach (1 полазник)

 79. Menagement of NGOs team work, development programs (1 полазник)

 80. Technology of participation and group facilitation methods (1 полазник)

 81. Processes for activating group participation (1 полазник)

 82. Семинар – ”Школа без насиља” (25 полазника)

 83. Обука за посреднике – медијаторе (центар за медијацију) (2 полазника )

 84. Специјалистички тренинг, АРС и медијација у ситуацијама дискриминације 2 (UNDP, МСПР, центар за медијацију Београд) (2 полазника)

 85. Специјалистички тренинг из области:

 • Сексуално злостављање деце (10 полазника)

 • Насиље у породици (6 полазника)

 • Превенција злостављања деце (5 полазника)

 1. Едукација – ”Вртић и школа по мери детета – модул 1 и 2” (4 полазника)

 2. Семинар – ”Специјална школа као сервисни центар” (4 полазника)

 3. Семинар – ”Школа за све – инклузивно образовање” (1 полазник)

 4. Семинар – ”Знања и вештине потребне дефектологу као стручном сараднику у редовној школи/вртићу” (24 полазника)

 5. Семинар – ” Индивидуални образовни план и индивидуални план подршке” (19 полазника)

 6. Едукација – ”Јачање капацитета за децентрализацију” (5 полазника)

 7. Семинар – ”Нова реформа школства” (1 полазник)

 8. Конференција – ”Квалитетно образовање за све” (1 полазник)

 9. Семинар – ”Образовање и васпитање деце са посебним потребама – квалитетно образовање за све” (1 полазник)

 10. Семинар – ”Између прописа и праксе” (1 полазник)

 11. Стручни скуп – Образовне реформе, циљеви и стратегија (1 полазник)

 12. Perspectives of education changes (1 полазник)

 13. ”Од визије до конкретних корака” (1 полазник)

 14. Едукација ”Школа без зидова, пут ка новом свету образовања” (психолог)

 15. Стручни скуп – ”Залагање за интеграцију особа са сметњама у развоју у друштвену заједницу и друге системе реформе” (1 полазник)

 16. Семинар – ”Нове тенденције у специјалној едукацији и рехабилитацији” (2 полазника)

 17. Семинар – ”Нова уога школе за образовање ученика са сметњама у развоју у оквиру инклузивног образовања” (25 полазника)

 18. Семинар – ”Вештине и знања потребна за рад са децом са посебним образовним потребама” (25 полазника)

 19. Семинар – ”Асистивне технологије” (10 полазника)

 20. Семинар – ”Специјална школа као сервисни центар” (24 полазника)

 21. Семинар – ”Инклузивно образовање и индивидуални образовни план” (24 полазника)

 22. Едукација – ”Вештине комуникације у васпитно-образовним установама” (1 полазник)

 23. Обука – ”Грађанско васпитање” (4 полазника)

 24. Стручни скуп – ”Могућност запошљавања одраслих особа са аутизмом” (2 полазника)

 25. Конференција – ”Сарадња породице и школе” (1 полазник)

 26. Семинар – ”Мале кућне заједнице” (3 полазника)

 27. Семинар о инклузивном oбразовању – ФАСПЕР – (3 полазника)

 28. Едукација – ”Припремни предшколски програм” (2 полазника)

 29. Семинар – ”Децентрализација у функцији образовања” – (2 полазника)

 30. Семинар – ”Подршка наставницима, васпитачима и стручним сарадницима за учење са ученицима са аутизмом” – (25 полазника)

 31. Семинар – ”Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала” – у оквиру пројекта ”Развионица” Модул-1 и Модул-2 (сви наставници и стручни сарадник)

 32. Семинар – ”Innovative Ways to offer Life Time Lifetime learning Experience ” (1 полазник)

 33. Семинар – ”Samvridge day” (1 учесник)

 34. Едукација о писању пројеката – Центар за едукативни развој и стратешко планирање – (1 полазник)

 35. Трибина ”Родитељи говоре” (сви наставници и родитељи)

 36. Семинар – Информатор за школе – вежбаонице у оквиру пројекта ”Подршка развоју људског капитала у истраживању – опште образовање и развој људског капитала” (4 полазника)

 37. Трећа интернационална конференција – Одрасле особе са инвалидитетом Презентација рада – Ивана Митровић Ђорђевић

 38. Прва платформа за социјалну кохезију Беч – И. Митровић

 39. Симпозијум у организацији ЗУВС ”Школа и популациона политика” (2 полазника)

 40. Предавање ”Како да помогнете деци са сметњама у развоју – Фондација ”Новак Ђоковић” (4 полазника)

 41. Семинар – ”Коришћење нових технологија у образовању” (1 полазник)

 42. Семинар – ”Коришћење нових технологија у образовању” British council – у организацији МПНТР (2 полазника)

 43. Семинар ”ELT between Past and Future” (1 полазник)

 44. Радионица ”Etwinning – платформа” у организацији МПНТР (2 полазника)

 45. Симпозијум/стручни скуп – ”Допринос истраживачких налаза унапређењу образовне праксе” (2 полазника)

 46. Конференција ”A Taste of 21st Century Teaching” 13th ELTA Conference – (1 полазник)

 47. Конференција ”Платформа интернет за све” – Теленор (1 полазник)

 48. Конференција о аутизму – ХО ”Аутизам – право на живот” (4 учесника)

 49. У оквиру пројекта ”Развионица” – неколико интегративних тема и оцењивање ученика у оквиру Националног курикулума (8 учесника)

 50. Симпозијум – ”Школа и популациона политика” – ЗУОВ (2 учесника)

 51. Предавање ”Како да помогнете деци са сметњама у развоју?” – Фондација ”Новак Ђоковић” – (4 полазника)

 52. Предавање ”Примена визуелних средстава у структурираној ситуацији учења код деце, адолесцената, и одраслих са аутистичним спектром” – ЗУОВ – (8 полазника)

 53. Конференција – ”Утицај организација цивилног друштва на европске интеграције” – Управа Граа Београда – (4 учесника)

 54. Едукација о коришћењу дигиталне табле (4 полазника)

 55. Едукација – ”Ефикасно учење” – (4 полазника)

 56. Едукација – ”Примена нових технологија у настави” (7 полазника)

 57. Програм професионалне оријентације – Организовање обуке за проф. Оријентацију. Градска управа Града Београда (2 полазника)

 58. Едукација – ”Развој функционалног мишљења” – МЕНСА – (9 полазника)

 59. Семинаар – ” Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуалног приступа детету/ученику – Инклузивно образовање и индивидуални образовни план ” ( сви наставници )

 60. Семинар ” Индивидуални план подршке и индивидуални образовни план ” ( сви наставници )

 61. Семинар ”Вештине комуникације у васпитно-образовним установама ” ( 20 полазника )

 62. Семинар ” Знање и вештине потребне дефектологу као стручном сараднику у редовној школи/вртићу – I ниво ( сви наставници )

 63. Семинар ” Нова улога школе за образовање ученика са сметњама у развоју у оквиру инклузивног образовања ” – ( 22 наставника )

 64. Семинар ” Асистивна технологија – примена у школи ( 23 наставника )

 65. Семинар ” Вештине и знања потребна за рад са децом са посебним образовним потребама ” ( 20 наставника )

 66. Семинар ” Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно образовном раду ( 3 + 3 учесника )

 67. Едукација – ” Обука за примену Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – Модул 1 – 1. део – ( 8 наставника )

 68. Едукација – ” Обука за примену Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – Модул 1- 2. део ( 8 наставника )

 69. Едукација ” Обука за примену Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – Модул 2- 1. део ( 8 наставника )

 70. Едукација ” Обука за примену Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница – Модул 2 – 2 део – ( 8 наставника )

 71. Едукација ” Обука за примену Националног оквира курикулума – Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница Основе учења и наставе и развој школа вежбаоница -Модул 1 – 3. део

 72. Семинар – ” Неуропсихологија у школи – дијагностика и добра пракса приступа деци са сметњама у учењу ” ( 21 полазника )

 73. Семинар ”Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма ” ( 24 полазника )

 74. 4 Интернационална конференција Special Education and rehabilitation – Early Intervention ( 3 полазника )

 75. Семинар „ Подршка наставницима, стручним сарадницима и васпитачима за рад са ученицима са аутизмом“, акредитован МПН и тех.раз.РС. ( 18 учесника )

 76. Семинар ” Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људских ресурса – у оквиру пројекта Развионица Модул 1 ( 8 наставника )

 77. семинар за менторе „ Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“ у оквиру пројекта Развионица – Модул II. ( 8 наставника )

 78. Семинар . „ Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“ у оквиру пројекта Развионица – Модул I.

 79. Семинар „ Педагошки метод Марије Монтесори“. ( 3 учесника )

 80. Семинар за менторе „ Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“ у оквиру пројекта Развионица – Модул II. ( 4 учесника )

 81. Семинар „Примена информацио-комуникационих технологија у настави“ у оквиру„ Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“ у оквиру пројекта ( 8 полазника )Рзвионица

 82. Семинар за директоре, наставнике и стручне сараднике – Информатор за школе – вежбаонице у оквиру пројекта Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала. ( 2 учесника )

 83. Семинар: „Покренимо нашу децу“, ( 12 учесника )

 84. Семинар: „У сусрет стресу – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености“. ( 23 учесника )

 85. Семинар „Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција“ ( 2 учесника )