Запослени у школи ОШ Душан Дугалић

У нашој школи наставни кадар је веома добро едукован и високопрофесионалан.
Имамо 2 доктора наука, сви наставници имају мастер, 5 наставника је на последипломским студијама.
Један наставник је званични медијатор на списку медијатора Републике Србије.
Један наставник је 2016. године изабран за “Најбољег едукатора” Србије .

Наши наставници су креатори 3 едукације из каталога МПНТР-а, а многи су предавачи, обучени тренери у различитим областима, а образовани су и у другим сферама које нису стриктно везане за школу, али свакако доприносе њиховом раду.

  • Креатори семинара – ” Подршка наставницима, васпитачима и стручним сарадницима за рад и учење са ученицима са аутизмом у вртићу и школској средини ”
  • Креатори смо семинара ” Аутизам, да знам шта да радим ”
  • Једни од реализатора семинара ” Комуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса ”
  • Две колегинице су креатори ” Бон – тона ” – са препорукама за комуникацију са особама са инвалидитетом.

Део наставника наше школе аутори су више од 30 стручних текстова објављених у различитим часописима међународног значаја, нашим часописима, зборницима, каталозима, монографијама…