Пројекти

Од 1996. године започели смо успешне пројектне активности, кроз које смо обезбедили значајна средства за набавку дидактичких материјала, побољшање услова рада и уређење школског дворишта, кроз изградњу три летње учионице, набавку парковног материјала и дргих средстава и помагала.

Од краја деведесетих у свакој учионици налази се рачунар и обучавамо све ученике за употребу рачунара.

Да би повећали видљивост и сензибилисали друштвену средину, први смо организовали низ манифестација и први започели активности: ”Вашар занимања”, ”Корак ближе”, ”Ти можеш”, ”Ускршњи вашар” у које смо укључили и ученике типичних школа, различита Родитељска удружења НВО, ХО, струковне организације и друге школе, што представља својеврстан вид инклузије.

У сарадњи са Етнографским музејом, 1998. год. У Манаковој кући смо организовали велику изложбу на којој су учествовале и друге школе
нашег типа са територије Београда.

Почетком двехиљадитих интензивирали смо даље стручно усавршавање свих запослених.

Били смо учесници неколико пилот пројеката (Самовредновање, Школски развојни план, укључивање у инклузивни процес…) Неколико наших наставника и стручних сарадника, активно се укључује у процес инклузије, кроз саветодавно-инструктивни рад. Најпре се ове активност спроводе кроз пројекат организације Save the Children (у ОШ ”Иван Горан Ковачић”, ОШ ”Сава Ковачевић” и Предшколској установи Звездара), а затим наши наставници пролазе и друге врсте обука, па нудимо своје услуге свим заинтересованим школама и вртићима.

У том периоду основали смо Ђачку задругу ”Мали Врачарци”.

2003. године отварамо прво одељење за децу/ученике са сметњама из аутистичног спектра. Данас у нашој школи има око 63 % ученика са овом врстом сметње у развоју.

Тада уводимо и тематско планирање, кроз индивидуални приступ у групном раду у наставу, што показује изузетне резултате, а касније се принцип индивидуалног приступа уноси и у законску регулативу кроз ИОП-е.

Исте године на десетом луткарско-едукативном фестивалу (ЛУТКЕФ) који је одржан у позоришту ”Бошко Буха”, наши ученици укључени у луткарску секцију, освојили су прво место.

2005. године први смо увели листе праћења за ученике са сметњама из аутистичног спектра који се нису оцењивали. (по закону из 1983. године). Те школске године реализовали смо три посебна програма: Буквар дечјих права, Програм за превенцију малолетничке деликвенције и Програм професионалног просвећивања и оријентације.

У периоду названом ”Декада Рома”, били смо једна од првих школа која је организовала обуку Рома повратника, како би се припремили за укључивање у школски систем и типичне школе.

2006. године, били смо једна од првих школа, уопште, која је формирала веб-страницу, како би сви заинтересовани могли да прате наш рад.

2008. године прибавили смо средства кроз донаторство и формирали сензорну собу.

2009. године први смо формирали Инклузивни тим и започели рад по ИОП-у.

2009. године укључили смо се у пројекат ”Школа без насиља” – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу. Едукација је трајала готово две године и у оквиру пројекта обављен је читав низ активности.

У 2009/2010. школској години укључујемо се у пројекат ДИЛС-а, у програм за Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју у РС. Процењујући наш досадашњи рад, кретори пројекта додељују нам МОДЕЛ-1, пошто смо освојили максимални број бодова што заправо значи да можемо да пружамо услуге сродним школама, редовним школама и предшколским установама, али и установама здравствене и социјалне заштите. У циљу даљег повећања стандарда рада, укључујемо се на нове обуке које пролазе сви наставници и стручни сарадници. У оквиру ДИЛС-а, организујемо стручна предавања за колеге из других школа са територије Републике. (из Бачке Паланке, Чачка, Шапца, Сомбора, Краљева, Бора , Крагујевца и Пирота. Предавања су се углавном односила на рад са децом са аутизмом.)

Кроз ДИЛС пројекат, започели смо рад на Раној интервенцији, у сарадњи са Домом здравља Врачар и Предшколском установом Врачар и обавили смо 150 третмана одабране групе деце. Наше колеге ангажоване су и од стране других организација и званичних институција као предавачи и стручни консултанти

Током 2010/2011. године највећи акценат у раду био је усмерен на реализације пројеката ДИЛС и ”Школа без насиља”, кроз које су сви чланови колектива прошли велики број едукација и стекли нова знања и искуства.
Те године започето је партнерство на пројекту ”Свет кроз наше прозоре”, са ОШ ”Јосип Матош” из Вуковара у Републици Хрватској, а партнерство је подржано од стране Централно европске школе, (АЦЕС). Овај пројекат трајао је две године и у њему су учествовала деца из неколико европских земаља.

У току 2013/2014. године, у оквиру наставка започетог пројекта АЦЕС, ученици и наставници који су укључени у реализацију пројекта посетили су Републику Хрватску, Републику Словачку, Босну и Херцеговину и Румунију.

Исте године постали смо центар за асистивне технологије.

На основу ДИЛС пројекта (школа као ресурсни центар), Министарство просвете науке и технолошког развоја РС доставило нам је савремену опрему која се састојала од: 15 разнобојних тастатура за рад на рачунарима, 15 трек-бол мишева, 10 тастатура са већим тастерима, 5 ергономских наслона за руку, 2 интерликеј тастатуре, 2 интерактивне – паметне табле, 15 дигиталних диктафона, 2 штампача тактилних дијаграма, 1 Брајовог штампача, 15 софтвера за генерисање говора, 5 електронских помагала за кретање за слепе, 1 термоформ апарата за копирање текста, 2 софтвера за слепе за коришћење рачунара, 25 таблет рачунара, 25 заштитника за таблет рачунаре, 10 го-ток уређаја за комуникацију, 30 џепних го-ток уређаја за комуникацију, 20 го-ток 4+ уређаја за комуникацију, 25 го-ток уређаја за Ајпед, 5 ”Џели-бин твист” прекидача, 10 великих црвених прекидача, 3 табле са прекидачима и 5 ”Бирли” мишева. Ова опрема служи за олакшавање учења и комуникације особама са сметњама у развоју и инвалидитетом и неопходна је за побољшање квалитета живота и рада ове деце. Део опреме одмах је дат на коришћење другим школама за децу са сметњама у развоју.

У школској 2013/14. години укључили смо се у пројекат ”Развионица” Кроз овај пројекаат иод Делегације Европске уније, а уз подршку и посредством Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС добијена су: 24 лап-топ рачунара за потребе наставе, 1 миксета за разглас, 8 звучника, бежични микрофон, велики фотокопир апарат, 2 ЛЦД телевизора, 7 интерактивних табли, 2 камкордер сета, 1 интерактивни квиз систем, 1 мало луткарско позориште и други дидактички материјал, алат и прибор за рад.

Наши наставици су у оквиру пројекта ”Развионица” урадили истраживање на тему Специфичне методе рада са ученицима са сложеним сметњама у развоју, који је штампан у Зборнику добре праксе.

Већ другу годину укључени смо у пројекат ”Развој демократске културе у школама у Србији”, у организацији Funded by the European Union and the Council of Europe и подржану од стране МПНТР, као једна од 20 школа у Србији и једина школа која образује децу са сметњама у менталном (когнитивном) развоју. Кроз овај програм две наше колегинице постале су сертификовани тренери који ће у наредном периоду обучавати и тренирати колеге из других школа и локалну заједницу о принципима развоја демократске
културе у школама.

У пројекту „Вртић и школа по мери детета-модул I и II“, стекли смо искуство у подршци наших стручњака новим приступима у  раду учитеља, наставника, васпитача у типичним вртићима и школама  са децом која имају тешкоће у учењу, понашању и когнитивном функционисању. На основу тога, смо у припреми нацрта услуга за Сервисни центар за подршку школама и вртићима.

Део смо система Smart Kolektiva где у оквиру традиционалне акције „Наш Београд“ форум пословних лидера са нашим колективом уређује школу.
Наставници школе су аутори и реализатори акредитованог семинара „Подршка васпитачима, наставницима и стручним сарадницима за учење са ученицима са аутизмом“.
(Каталог Завода за унапређење образовања и васпитања за шк.2012/2013. и 2013/2014.год.)

2002. год. добили смо највише признање која се додељују  у области просвете, Светосавску награду, као најбоља школа у Србији.

Наставна смо база Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, хоспитујемо студенте са Учитељског факултета, Филозофског факултета – одсек за психологију.

Комуникација са владиним и невладиним сектором је континуирана, у циљу подршке наших ученика,  смањивању предрасуда околине у односу на њихову различитост.

У школској 2016/17 години реализовани су следећи пројекти:

Завршна манифестација и изложба радова летње радионице „Мозаик“ у партнерству са организацијом „ Пријатељи деце Врачара “.

У спортском балону школе одржан турнир у фудбалу ученика трећих разреда врачарских школа у организацији ГО Врачар, уз подршку ученика наше школе.

У оквиру Дана Европске баштине ученици са наставицима су посетили радионице старих заната у организацији ГО Врачар.

23.09.2016. год. Школу су посетили дефектолози из школе Sjoarpsskolan из Шведске.

Пројекат код Савета Европе: „Подстицање демократске културе у школама“. Наша школа је одабрана за учешће у пројекту.

Реализована је прва фаза пројекта: „Наставник за дигитално доба“, Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја.

Током школске 2017/18. год. реализоване су активности из програма: „Покренимо нашу децу“, свакодневно вежбање у школама ради промовисања здравља и физичких активности ученика, по препоруци Министарства просвете, науке и технолочког развоја.

Реализован је пројекат: „За боље школе“, од стране ГО Врачар где је аутор XIV београдска гимназија, а наша школа је била партнер.  Пројекат: ”За боље школе” ученика и наставника XIV београдске гимназије у оквиру којег су реализоване сличне активности: 24.11.2018. год у XIV београдској гимназији организован је„ Средњевековни вашар“. Овај пројекат је под покровитељством ГО Врачар и пружио је прилику да се сретну ученици, родитељи и наставници две школе и заједнички учествују у различитим радионицама на тему средњег века, коју су припремали наставници и ученици XIV београдске гимназије. Ученици наше школе су добили пригодне поклоне.

Пројекат код Савета Европе: „Подстицање демократске културе у школама“. Наша школа је одабрана за учешће у пројекту. Од школске 2017/18. год. се отпочело са многобројним активностима на пројекту. Пројекат: ”Подстицање демократске културе у школама”, подржаног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Саветом Европе и 20 школа, у оквиру кога је одржано више састанака,радионица,семинара и конфернција:

Аплицирано са пројектом за набавку превозног средства код Јапанске амбасаде.

У школској 2018/19 смо наставили са започетим и реализовали нове пројекте:

Пројекат: ”Покренимо нашу децу” се наставио са циљем бављења свакодневно спортским активностима.

Пројекат: ”За боље школе” ученика и наставника XIV београдске гимназије. У XIV београдској гимназији организован је„ Средњевековни вашар“. Овај пројекат је био под покровитељством ГО Врачар и пружио је прилику да се сретну ученици, родитељи и наставници две школе и заједнички учествују у различитим радионицама на тему средњег века, коју су припремали наставници и ученици XIV београдске гимназије. Ученици наше школе су добили пригодне поклоне.

Пројекат: ”Подстицање демократске културе у школама”, подржаног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Саветом Европе и 20 школа, у оквиру кога је одржано више састанака, радионица, семинара и конферeнција:

Током 2019/20, у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“, наставак пројекта Развој демократске културе у школама у Србији, наши наставници (2 наставника) су учествовали на два вебинара и били у комуникацији са координаторима нових школа у пројекту којима смо ментори.

2020/21

У оквиру пројекта Развој демократске културе у школама у Србији одржан је први „Peer learning „ догађај (радионице), учесници: Б. Живановић и Љ. Јаношевић

У оквиру Конкурса од стране надлежног Минитарства аплицирали смо са пројектом који се тиче повећања безбедности у школи, односно, заштите радијатора.

Поднета је пријава за Еразмус +пројекат.

Настављена је сарадња и обављена стручна посета школи Јосип Матош из Вуковара у оквиру пројекта прекограничне сарадње.

Унапређење капацитета школа за спровођење компетенција из Модела компетенција за демократску културу Савета Европе Наша школа је учесник у наведеном пројекту од 2017. год.

“Хоризонтално учење,размена знања и подршка наставницима из школа за образовање ученика са сметњама у развоју за развој метода и приступа за реализацију наставе деци са сметњама у развоју у дигиталном окружењу”  – пројекат који реализују Уницеф,МПНТР и ОШ”Др Драган Херцог”-2021. година