Сензорна соба

Наша сензорна, или интерактивна соба је опремљена одговарајућим садржајима који су ту да нашим ученицима пруже могућност да се релаксирају, или да помогну стимулацији чула. Соба је тапацирана, па је зовемо и мекана соба и у тренуцима ослобађања од напетости ризик од повређивања је сведен на најмању могућу меру. Туба испуњена водом служи за визуелну стимулацију, као и светлећа оптичка влакна која ученици воле, јер се играју са њима, спуштају их на себе…

Са пројектора ученицима се пуштају занимљиве пројекције које уједно стимулишу и аудитивну перцепцију. Диско кугла и звездано небо праве различите, занимљиве светлосне ефекте. Соба мирише на етерична уља, која служе стимулацији чула мириса.

Најчешћи ефекти сензорне собе су:

  • повећање пажње,
  • селекција и учење о разноврсним дражима,
  • поспешење комуникације,
  • смањење стереотипних понашања,
  • смањење и изостанак неадаптибилних облика понашања,
  • смањење хиперактивности и сл.
Сензорна соба