Лична карта ОШ Душан Дугалић

На територији београдске општине Врачар, 1961.год. формирана је основна школа „Душан Дугалић“. Данас се у њој образује и васпитава 93 ђака са сметњама у менталном развоју. То су ученици који имају сложене сметње у развоју, ученици са аутизмом, Дауновим синдромом и са додатним здравственим обољењима.

Настава се обавља у две смене, од првог до осмог разреда , кроз разредну и разредно-предметну наставу. У школи се реализује и рад у једном предшколском одељењу и боравку, за ученике чији родитељи за тим имају потребу.

Наши програми рада су прилагођени индивидуалним способностима и потребама ученика, где се учи и енглески језик, примењујући комплексну методу, тематско планирање, реедукативни метод, индивидуални рад, рад у пару, радионичарски рад, рад са асисистивним технологијама, рад у сензорној соби.

Од ваннаставних активности у школи постоје секције: за спорт, музику, домаћинство, рад на интерактивној табли, рад у компјутерској учионици, рад у воскарској  и керамичарској радионици, које су од значаја у професионалној орјентацији ученика.

Реализацију образовно-васпитног рада остварују дефектолози,  у одељењима са најчешће 6 ученика. Психолог, логопед и реедукатор психомоторике, као чланови стучног тима, спроводе индивидуални и групни рад и третман са ученицима, као и саветодавно-инструктивни рад са породицом.Евалуација постигнућа ученика, њихова мотивација за рад и исказане потребе родитеља су нам  основне смернице за даљи подстицај напретка сваког ђака.

Сазнајте више

Награде и повеље

 1. ПОВЕЉА – Републичка награда 25. Мај за постигнуте резултате од изузетне вредности у области васпитања и образовања у Социјалистичкој Републици Србији (25.05.1987) – Социјалистичка Република Србија Скупштина Србије Одбор за додељивање републичке награде – 25. Мај

 1. Савет Дефектолошког факултета универзитета у Београду – ПОВЕЉА – У знак посебног признања за изузетан допринос развоју дефектолошке теорије и праксе организације образовања стручњака за рад са лицима ометеним у психичком и физичком развоју и социјалном понашању и за унапређење организације рада Дефектолошког факултета (5.11.1980)

 1. Заједница школа за ученике са посебним потребама Србије ПОВЕЉА –У знак посебног признања за за изузетне доприносе развоју дефектолошке теорије и прексе као и неговању хуманих и племенитих осећања човекољубља (29.05.2003)

 1. Дефектолошки факултет Универзитета у Београду – ПОВЕЉА – за изузетан допринос и унапређење дефектолошке теорије и праксе и подршку раду Дефектолошког факултета (1411.2005)

 1. Министарство просвете и спорта Скупштине града Београда ПОХВАЛНИЦА – најбољој ОШ за постигнуте резултате у школској 2002/03. години – (27.01. 2004)

 1. Република Србија Савез ученичких задруга – ДИПЛОМА – за постигнуте резултате у такмичарској акцији ”Најлепше школско двориште” – и укупне активности на заштити и унапређењу животне средине

 1. Плакета коју Градска општина Врачар додељује поводом акције ”Врачар мој зелени кутак” на Светски дан заштите животне средине- за освојено прво место у категорији Најлепше уређено школско и предшколско двориште (5.јун 2013,-24.мај 2008, као и 5.6.2009)

 1. ЈКП Зеленило Београд – захвалница –поводом успешне сарадње на реализацији програма ”За зеленији Београд” – 3. Награда за уређење школског дворишта

 1. Луткарски едукативни фестивал 1. награда на 4. ”ЛУТКЕФ-у” и награда дефектологу Бисерки Ђорђевић

 1. Градска чистоћа – ДИПЛОМА за освојено 3. место НА ИЗБОРУ ЗА НАЈУРЕДНИЈЕ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ 23.новембар 2012.

 1. Градска чистоћа 3. Награда за најлепше уређено школско двориште 2013. год.

 1. На конкурсу МПНТР – у оквиру пројекта ” Развионица ” – школа је изабрана за Школу вежбаоницу

 1. Изабрани за једну од 20 школа у Србији ( као једини представници школа за децу са сметњама у менталном ( когнитивном ) развоју одабрани смо за учешће у пројекту ” Развој демократске културе у школама у Србији ” у организацији Funded by the European Union and the Council of Europe и подржану од стране МПНТР.