Коришћење дигиталног стола у настави

Свака учионица је опремљена савременим наставним средствима и садржи по једану паметну таблу, а у ходницима су постављени интерактивни столови који путем мултимедијалних садржаја, омогућава већи степен интерактивности у обрађивању и усвајању наставних јединица. Школа је дигиталне столове, које функционишу по принципима оптичке технологије, у систем рада увела почетком текуће деценије, док се за управљање истима користе лаптоп рачунари, који су са столовима повезани путем USB кабла, а који такође представљају део асистивних технологија, заступљених у свакој учионици.

Овај сто побољшава квалитет наставе, чини је очигледном и интерактивном што је посебно значајно за рад са децом са сметњама у развоју. Површина стола је осетљива на додир, омогућава употребу дигиталног мастила и тренутно снимање активности која је у току. Своју примену она налази како у настави обавезних наставних предмета тако и у настави изборних наставних предмета и ваннаставних активности.

Дигитални сто