У свим школама за децу са сметњама у развоју, па тако и у нашој велика пажња посвећује се, како редовној настави, једнако  и ваннаставним/слободним активностима.

У ове активности укључени су готово сви ученици наше школе. Ученици се укључују у одређену активност пратећи њихове жеље, интересовања, потребе и тренутне капацитете. Без обзира на врсту и сложеност потешкоће, или пропратне здравствене проблеме, ученик се може укључити у рад и бити активан, ако не током целог радног процеса, онда барем у некој од  фаза тог процеса. На тај начин они стичу самопоуздање и самопоштовање, већу спретност и ефикасност, радне навике, уче се тимском раду, развијају своје психо-социјалне капацитете и осећају се корисним члановима заједнице. Из тог разлога радни процес се дели на секвенце и сваки од учесника укључен је у неку од њих. Због тога је веома  значајно добро испланирати и организовати различите ваннаставне активности, како би се дала што већа могућност избора сваком детету. Избор секција врши се у сарадњи са родитељима, као сарадницима, који осим што су укључени у избор активности могу се укључити и у сам радни процес.

ИЗРАДА САПУНА

Радионица израде сапуна веома је атрактивна за децу/ученике, јер предмети имају употребну вредност и они виде и користе оно што су сами направили.

Брига о здрављу и безбедноси деце/учника је императив рада у нашој школи, одлучили смо се да производимо једноставне сапуне од глицерина. Како је за друге врсте сапуна неопходно користити различите супстанце, које могу бити опасне, ми нисмо уврстили те сапуне у нашу производњу.

Израда сапуна изводи се под сталном пажњом наставника . Ми набављамо глицерин у чврстом стању ( у специјализованим продавницама ). Тај глицерин се уситњава и топи у микроталасној пећници на одређеној температури. У истопљени глицерин додаје се боја , неколико капи етеричних уља ( безбедних за људску употребу ) и по жељи додају се неке лековите биљке, све се добро сједини и разлива у припремљене калупе. Ови сапуни морају да се суше неколико дана и спремни су за употребу. Ученицима који учествују у раду секције нарочито се допада да тим сапунима перу руке. Осећају се поносно и успешно, што и јесте циљ овог процеса.

Ток активности

  • Упознавање са материјалима неопходним за израду сапуна од глицерина
  • Објашњење и демонстрација процеса израде сапуна
  • Упозоравање на мере опреза и потенцијалне опасности од неправилног руковања алатима и материјалима
  • Ученици бирају облике калупа, мирисе и све оно чиме ће украсити сапуне
  • Уз помоћ наставника загревају глицерин, ваде посуде из микроталасне пећнице, мешају са бојом и мирисима ( етеричним уљима ), украшавају масу сувим биљем, шљокицама и сл.
  • Сипају масу у калупе
  • Стављају на место предвиђено за хлађење и сушење сапуна
  • Пакују сапуне у украсне папире, целофн, кутијице…

ШТАМПА

У процес украшавања предмета укључени су и други ученици који нису непосредно у тој секцији. На часовима ликовне културе ученици сликају/цртају на различите теме, предвиђене планом. Када ураде цртеже/слике, и наставник процени да је нека од њих нарочито занимљива, лепа, необична и креативна, онда је одвајамо и наставник је припрема за штампу.У припреми за штампу учествују и ученици који посматрају процес и стичу нова искуства и вештине.

После припреме за штампу, врши се штампање одабране слике, мотива, поруке, или друге апликације и додаје се лого школе. На тај начин добија се јединствен и оригиналан украсни предмет, а истовремено се добија премет који може послужити у маркетиншке  сврхе.

Ове предмете најчешће поклањамо гостима школе, али и ученицима које похваљујемо или награђујемо за рад и труд.Ови предмети могу се продавати једино када се организују одређене званичне манифестације, одобрене од стране МПНТР и/или  Градског секретаријата за образовање, а новац прибављен на овај начин улаже се у репроматеријал за даљи рад.

Ученици су веома задовољни када виде резултате свога рада и да је њихов рад цењен и видљив. Овако урађени предмети излажу се на видном месту у просторијама школе,или се шаљу на изложбе  како би и други  могли да их виде.

Штампа се ради најчешће на шољама, али се може радити и на мајицама, кецељама, торбицама, оловкама и другим предметима.

Ови предмети имају употребну вредност и могли би се производити у комерцијалне сврхе. С обзиром да многи ученици немају развијен говор и комуникација им је веома оскудна, ово је један од начина да кроз медије остварују контакт и комуникацију са светом који их окружује, што је и циљ нашег свеукупног рада. На тај начин остварује се инклузија у социјалну средину, а ученици и њихове породице повећавају своје капацитете и самопоштовање, што преддставља бенефит оваквог рада.

Нарочито су занимљиви дечји цртежи настали на часовима ликовне културе, који се штампају на предметима, јер су аутентични, занимљиви, и потпуно оригинални, па изаазивају симпатије код људи кад их виде. За ученике је нарочито интересантно када користе шољу коју су сами креирали и учествовали у изради.