Дефектолози из наше школе су конструисали батерију интерних тестова, која ће нам служити како за иницијалну процену нових ученика, тако и за континурано праћење њиховог развоја и напредовања током школовања.

Проценом је могуће утврдити приоритетне области развоја, односно вештина, на којима би се интензивно радило, а и оне мање приоритетне које би се пратиле и додатно подстицале. Тестове смо саставили на основу већ постојећих стандардизованих инструмената, који се користе у дефектолошкој процени и дијагностици, с тим да смо их за наше потребе модификовали и прилагодили.

Области развоја које смо обухватили овим тестовима су: пажња; говор и језик; понашање и хиперактивност; психомоторички развој; сензорни развој; самосталност и брига о себи; социо-емоционални развој; почетне академске вештине.