Пројекат ” Социјална инклузија уз помоћ животиња” Еразмус +, је завршен. Наша школа је заједно са партнерским школама из Р.Хрватске и Р.Словеније,израдила приручник.

Приручник је намењен ученицима са сметњама у развоју,наставницима и родитељима.