Наше колеге доц. др Војислав Тодоровић, Ема Беслаћ и Ана Рокнић представили су свој истраживачки рад под називом “Инклузија у Србији и свету – ставови стручњака” на стручно-научној конференцији у организацији Удружења Лицеј. Тема рада је препозната као изузетно значајна јер разматра примену инклузије из другачијег угла, истичући културолошке факторе као важне чиниоце тог процеса. Управо због тога, о раду и презентовању колега писали су у Просветном прегледу који је објављен 25. јануара 2024. године. Рад је проширен и допуњен примерима добре праксе и презентован на конференцији Дани дефектолога 2024. године у Врњачкој бањи.