Пројекти

У пројекту „Вртић и школа по мери детета-модул I и II“, стекли смо искуство у подршци наших стручњака новим приступима у  раду учитеља, наставника, васпитача у типичним вртићима и школама  са децом која имају тешкоће у учењу, понашању и когнитивном функционисању. На основу тога, смо у припреми нацрта услуга за Сервисни центар за подршку школама и вртићима.

На пројекту ДИЛС, који се односи на унапређење пружање услуга  на локалном нивоу, стекли смо статус школе „М1“ због високо додатно едукованог кадра, учешћа на пројектима владиног и невладиног сектора и партнерства са родитељским удружењима. Због успешне реализације овог пројекта, припремамо нацрт услуга за Сервисни центар за рану интервенцију.

У школи је реализован и пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја  РС: „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“, на основу кога смо наставили оснаживање наших ученика у превенцији ризичних облика понашања, кроз радионице и Вршњачки тим.

Као чести учесници међународних пројеката, партнери смо на пројекту „Свет кроз наше прозоре“, подржаном од Академије Централно Европских школа школа, који се односи на учење о сигурној комуникацији деце на друштвеним мрежама.

Део смо система Smart Kolektiva где у оквиру традиционалне акције „Наш Београд“ форум пословних лидера са нашим колективом уређује школу.
Наставници школе су аутори и реализатори акредитованог семинара „Подршка васпитачима, наставницима и стручним сарадницима за учење са ученицима са аутизмом“.
(Каталог Завода за унапређење образовања и васпитања за шк.2012/2013. и 2013/2014.год.)

2002.год. добили смо највише признање која се додељују  у области просвете, Светосавску награду, као најбоља школа у Србији.

Наставна смо база Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, хоспитујемо студенте са Учитељског факултета, Филозофског факултета – одсек за психологију.

Комуникација са владиним и невладиним сектором је континуирана, у циљу подршке наших ученика,  смањивању предрасуда околине у односу на њихову различитост.