Пројекти

Од 1996.године започели смо успешне пројектне активности, кроз које смо обезбедили значајна средства за набавку дидактичких материјала, побољшање услова рада и уређење школског дворишта, кроз изградњу три летње учионице, набавку парковног материјала и дргих средстава и помагала.

Од краја деведесетих у свакој учионици налази се рачунар и обучавамо све ученике за употребу рачунара.

Да би повећали видљивост и сензибилисали друштвену средину, први смо организовали низ манифестација и први започели активности: ” Вашар занимања ”, ” Корак ближе ”, ” Ти можеш ”, ” Ускршњи вашар ” у које смо укључили и ученике типичних школа, различита Родитељска удружења НВО, ХО, струковне организације и друге школе, што представља својеврстан вид инклузије.

У сарадњи са Етнографским музејом, 1998. год. У Манаковој кући смо организовали велику изложбу на којој су учествовале и друге школе
нашег типа са територије Београда.

Почетком двехиљадитих интензивирали смо даље стручно усавршавање свих запослених.

Били смо учесници неколико пилот пројеката ( Самовредновање, Школски развојни план, укључивање у инклузивни процес… ) Неколико наших наставника и стручних сарадника, активно се укључује у процес инклузије, кроз саветодавно-инструктивни рад. Најпре се ове активност спроводе кроз пројекат организације Save the Children (у ОШ ”Иван Горан Ковачић”, ОШ ”Сава Ковачевић” и Предшколској установи Звездара), а затим наши наставници пролазе и друге врсте обука, па нудимо своје услуге свим заинтересованим школама и вртићима.

У том периоду основали смо Ђачку задругу ” Мали Врачарци ”.

2003. године отварамо прво одељење за децу/ученике са сметњама из аутистичног спектра. Данас у нашој школи има око 63 % ученика са овом врстом сметње у развоју.

Тада уводимо и тематско планирање, кроз индивидуални приступ у групном раду у наставу, што показује изузетне резултате, а касније се принцип индивидуалног приступа уноси и у законску регулативу кроз ИОП-е.

Исте године на десетом луткарско-едукативном фестивалу (ЛУТКЕФ) који је одржан у позоришту ”Бошко Буха”, наши ученици укључени у луткарску секцију, освојили су прво место.

2005. године први смо увели листе праћења за ученике са сметњама из аутистичног спектра који се нису оцењивали. ( по закону из 1983. године ). Те школске године реализовали смо три посебна програма: Буквар дечјих права, Програм за превенцију малолетничке деликвенције и Програм професионалног просвећивања и оријентације.

У периоду названом ” Декада Рома ”, били смо једна од првих школа која је организовала обуку Рома повратника, како би се припремили за укључивање у школски систем и типичне школе.

2006. године, били смо једна од првих школа, уопште, која је формирала веб-страницу, како би сви заинтересовани могли да прате наш рад.

2008 године прибавили смо средства кроз донаторство и формирали сензорну собу.

2009 године први смо формирали Инклузивни тим и започели рад по ИОП-у.

2009. године укључили смо се у пројекат ”Школа без насиља” – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу. Едукација је трајала готово две године и у оквиру пројекта обављен је читав низ активности.

У 2009/2010. школској години укључујемо се у пројекат ДИЛС-а, у програм за Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју у РС. Процењујући наш досадашњи рад, кретори пројекта додељују нам МОДЕЛ-1, пошто смо освојили максимални број бодова што заправо значи да можемо да пружамо услуге сродним школама, редовним школама и предшколским установама, али и установама здравствене и социјалне заштите. У циљу даљег повећања стандарда рада, укључујемо се на нове обуке које пролазе сви наставници и стручни сарадници. У оквиру ДИЛС-а, организујемо стручна предавања за колеге из других школа са територије Републике. ( из Бачке Паланке, Чачка, Шапца, Сомбора, Краљева, Бора , Крагујевца и Пирота. Предавања су се углавном односила на рад са децом са аутизмом.)

Кроз ДИЛС пројекат, започели смо рад на Раној интервенцији, у сарадњи са Домом здравља Врачар и Предшколском установом Врачар и обавили смо 150 третмана одабране групе деце. Наше колеге ангажоване су и од стране других организација и званичних институција као предавачи и стручни консултанти

Током 2010/2011. године највећи акценат у раду био је усмерен на реализације пројеката ДИЛС и ”Школа без насиља”, кроз које су сви чланови колектива прошли велики број едукација и стекли нова знања и искуства.
Те године започето је партнерство на пројекту ”Свет кроз наше прозоре”, са ОШ ”Јосип Матош” из Вуковара у Републици Хрватској, а партнерство је подржано од стране Централно европске школе, (АЦЕС). Овај пројекат трајао је две године и у њему су учествовала деца из неколико европских земаља.

У току 2013/2014. године, у оквиру наставка започетог пројекта АЦЕС, ученици и наставници који су укључени у реализацију пројекта посетили су Републику Хрватску, Републику Словачку, Босну и Херцеговину и Румунију.

Исте године постали смо центар за асистивне технологије.

На основу ДИЛС пројекта (школа као ресурсни центар), Министарство просвете науке и технолошког развоја РС доставило нам је савремену опрему која се састојала од: 15 разнобојних тастатура за рад на рачунарима, 15 трек-бол мишева, 10 тастатура са већим тастерима, 5 ергономских наслона за руку, 2 интерликеј тастатуре, 2 интерактивне – паметне табле, 15 дигиталних диктафона, 2 штампача тактилних дијаграма, 1 Брајовог штампача, 15 софтвера за генерисање говора, 5 електронских помагала за кретање за слепе, 1 термоформ апарата за копирање текста, 2 софтвера за слепе за коришћење рачунара, 25 таблет рачунара, 25 заштитника за таблет рачунаре, 10 го-ток уређаја за комуникацију, 30 џепних го-ток уређаја за комуникацију, 20 го-ток 4+ уређаја за комуникацију, 25 го-ток уређаја за Ајпед, 5 ”Џели-бин твист” прекидача, 10 великих црвених прекидача, 3 табле са прекидачима и 5 ”Бирли” мишева. Ова опрема служи за олакшавање учења и комуникације особама са сметњама у развоју и инвалидитетом и неопходна је за побољшање квалитета живота и рада ове деце. Део опреме одмах је дат на коришћење другим школама за децу са сметњама у развоју.

У школској 2013/14. години укључили смо се у пројекат ” Развионица ” Кроз овај пројекаат иод Делегације Европске уније, а уз подршку и посредством Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС добијена су: 24 лап-топ рачунара за потребе наставе, 1 миксета за разглас, 8 звучника, бежични микрофон, велики фотокопир апарат, 2 ЛЦД телевизора, 7 интерактивних табли, 2 камкордер сета, 1 интерактивни квиз систем, 1 мало луткарско позориште и други дидактички материјал, алат и прибор за рад.

Наши наставици су у оквиру пројекта ”Развионица” урадили истраживање на тему Специфичне методе рада са ученицима са сложеним сметњама у развоју, који је штампан у Зборнику добре праксе.

Већ другу годину укључени смо у пројекат ” Развој демократске културе у школама у Србији ”, у организацији Funded by the European Union and the Council of Europe и подржану од стране МПНТР, као једна од 20 школа у Србији и једина школа која образује децу са сметњама у менталном ( когнитивном ) развоју. Кроз овај програм две наше колегинице постале су сертификовани тренери који ће у наредном периоду обучавати и тренирати колеге из других школа и локалну заједницу о принципима развоја демократске
културе у школама.

У пројекту „Вртић и школа по мери детета-модул I и II“, стекли смо искуство у подршци наших стручњака новим приступима у  раду учитеља, наставника, васпитача у типичним вртићима и школама  са децом која имају тешкоће у учењу, понашању и когнитивном функционисању. На основу тога, смо у припреми нацрта услуга за Сервисни центар за подршку школама и вртићима.

Део смо система Smart Kolektiva где у оквиру традиционалне акције „Наш Београд“ форум пословних лидера са нашим колективом уређује школу.
Наставници школе су аутори и реализатори акредитованог семинара „Подршка васпитачима, наставницима и стручним сарадницима за учење са ученицима са аутизмом“.
(Каталог Завода за унапређење образовања и васпитања за шк.2012/2013. и 2013/2014.год.)

2002.год. добили смо највише признање која се додељују  у области просвете, Светосавску награду, као најбоља школа у Србији.

Наставна смо база Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, хоспитујемо студенте са Учитељског факултета, Филозофског факултета – одсек за психологију.

Комуникација са владиним и невладиним сектором је континуирана, у циљу подршке наших ученика,  смањивању предрасуда околине у односу на њихову различитост.