Лична карта ОШ Душан Дугалић

На територији београдске општине Врачар, 1961.год. формирана је основна школа „Душан Дугалић“. Данас се у њој образује и васпитава 93 ђака са сметњама у менталном развоју. То су ученици који имају сложене сметње у развоју, ученици са аутизмом, Дауновим синдромом и са додатним здравственим обољењима.

Настава се обавља у две смене, од првог до осмог разреда , кроз разредну и разредно-предметну наставу. У школи се реализује и рад у једном предшколском одељењу и боравку, за ученике чији родитељи за тим имају потребу.

Наши програми рада су прилагођени индивидуалним способностима и потребама ученика, где се учи и енглески језик, примењујући комплексну методу, тематско планирање, реедукативни метод, индивидуални рад, рад у пару, радионичарски рад, рад са асисистивним технологијама, рад у сензорној соби.

Од ваннаставних активности у школи постоје секције: за спорт, музику, домаћинство, рад на интерактивној табли, рад у компјутерској учионици, рад у воскарској  и керамичарској радионици, које су од значаја у професионалној орјентацији ученика.

Реализацију образовно-васпитног рада остварују дефектолози,  у одељењима са најчешће 6 ученика. Психолог, логопед и реедукатор психомоторике, као чланови стучног тима, спроводе индивидуални и групни рад и третман са ученицима, као и саветодавно-инструктивни рад са породицом.Евалуација постигнућа ученика, њихова мотивација за рад и исказане потребе родитеља су нам  основне смернице за даљи подстицај напретка сваког ђака.

Сазнајте више