blog
logotype
deco

Ovde se nalazite: Početna Saradnici Psiholog

img1
img2
img3
img4
Psiholog PDF Štampa El. pošta

Psiholog u najvećoj meri realizuje poslove u okviru:

- prijema učenika u školu, kada obalja razgovor sa roditeljima učenika, prikuplja potrebnu dokumentaciju za upis, daje osnovne informacije o sprovođenju plana i programa rada u školi, slobodnih aktivnosti;

- praćenja učenikovih potreba i mogućnosti učenja , psiholog pomaže nekim učenicima u savladavanju načina i tehnika učenja određenog nastavnog sadržaja;

- individualnog i grupnog rada na podsticanju lične kompeticije učenika, socijalne komunikacije, nenasilnom rešavanju sukoba, prevencije rizičnih oblika reagovanja i ponašanja, profesionalne orjentacije učenika;

- potreba da učenici razgovaraju sa psihologom o svom svakodnevnom životu, svojim osećanjima, razmišljanjima;

- procene intelektualnog funkcionisanja učenika;

- rada stručnih organa škole kroz koje obavlja konsultativni rada sa kolegama, dogovara se o merama za podsticanje i praćenje postignuća svakog učenika;

-  učešća sa nastavnicima  u izradi, primeni i obradi anketa, upitnika namenjenih ispitivanju stavova učenika, nastavnika i roditelja, vezanih za rad škole;

- savetovanja roditelja koje se najvećim delom odnosi na procenu potreba učenika, kao i podršci roditelju o uvremenjenom, konkretnom i podstičućem reagovanju za dete u porodičnom okruženju; roditeljskih sastanaka na teme koje su roditelji procenili kao važne i zanimljive;

- ostvarivanja saradnje i komunikacije sa prosvetnim, socijalnim, zdravstvenim institucijama, nevladinim organizacijama, udruženjima roditelja i svima onima koji mogu da doprinesu razvoju učenika i škole uopšte.

 

Navedene poslove psiholog obavlja kontinuirano prateći savremene tokove svoje i srodnih struka.

Oblasti rada psihologa škole

  • planiranje i programiranje rada i vrednovanje ostvarenih rezultata  
  • unapređenje rada i instruktivni rad sa nastavnicima  
  • rad sa učenicima
  • saradnja i rad sa roditeljima
  • anliticko- istraživački rad
  • rad u stručnim organima
  • saradnja sa stručnim institucijama, lokalnom zajednicom  
  • stručno usavršavanje
  • vođenje dokumentacije
  • priprema za rad