blog
logotype
deco

Ovde se nalazite: Početna O školi

img1
img2
img3
img4
O školi PDF Štampa El. pošta

 

ЛИЧНА КАРТА ОШ „ ДУШАН ДУГАЛИЋ“

На територији београдске општине Врачар, 1961.год. формирана је основна школа „Душан Дугалић“. Данас се у њој образује и васпитава 93 ђака са сметњама у менталном развоју. То су ученици који имају сложене сметње у развоју, ученици са аутизмом, Дауновим синдромом и са додатним здравственим обољењима.
            Настава се обавља у две смене, од првог до осмог разреда , кроз разредну и разредно-предметну наставу. У школи се реализује и рад у једном предшколском одељењу и боравку, за ученике чији родитељи за тим имају потребу.
            Наши програми рада су прилагођени индивидуалним способностима и потребама ученика, где се учи и енглески језик, примењујући комплексну методу, тематско планирање, реедукативни метод, индивидуални рад, рад у пару, радионичарски рад, рад са асисистивним технологијама, рад у сензорној соби.
            Од ваннаставних активности у школи постоје секције: за спорт, музику, домаћинство, рад на интерактивној табли, рад у компјутерској учионици, рад у воскарској  и керамичарској радионици, које су од значаја у професионалној орјентацији ученика.
            Реализацију образовно-васпитног рада остварују дефектолози,  у одељењима са најчешће 6 ученика. Психолог, логопед и реедукатор психомоторике, као чланови стучног тима, спроводе индивидуални и групни рад и третман са ученицима, као и саветодавно-инструктивни рад са породицом.Евалуација постигнућа ученика, њихова мотивација за рад и исказане потребе родитеља су нам  основне смернице за даљи подстицај напретка сваког ђака.
            У пројекту „Вртић и школа по мери детета-модул I и II“, стекли смо искуство у подршци наших стручњака новим приступима у  раду учитеља, наставника, васпитача у типичним вртићима и школама  са децом која имају тешкоће у учењу, понашању и когнитивном функционисању. На основу тога, смо у припреми нацрта услуга за Сервисни центар за подршку школама и вртићима.
            На пројекту ДИЛС , који се односи на унапређење пружање услуга  на локалном нивоу, стекли смо статус школе „М1“ због високо додатно едукованог кадра, учешћа на пројектима владиног и невладиног сектора и партнерства са родитељским удружењима. Због успешне реализације овог пројекта , припремамо нацрт услуга за Сервисни центар за рану интервенцију.
            У школи је реализован и пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја  РС: „Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу“ , на основу кога смо наставили оснаживање наших ученика у превенцији ризичних облика понашања, кроз радионице и Вршњачки тим.
            Као чести учесници међународних пројеката, партнери смо на пројекту „Свет кроз наше прозоре“, подржаном од Академије Централно Европских школа школа, који се односи на учење о сигурној комуникацији деце на друштвеним мрежама.
            Део смо система Smart Kolektiva где у оквиру традиционалне акције „Наш Београд“ форум пословних лидера са нашим колективом уређује школу.
             Наставници школе су аутори и реализатори акредитованог семинара „Подршка васпитачима, наставницима и стручним сарадницима за учење са ученицима са аутизмом“.
(Каталог Завода за унапређење образовања и васпитања за шк.2012/2013. и 2013/2014.год.)
            2002.год. добили смо највише признање која се додељују  у области просвете, Светосавску награду, као најбоља школа у Србији.
            Наставна смо база Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, хоспитујемо студенте са Учитељског факултета, Филозофског факултета – одсек за психологију.
            Комуникација са владиним и невладиним сектором је континуирана, у циљу подршке наших ученика,  смањивању предрасуда околине у односу на њихову различитост.
            На школском сајту и блогу, интервјуима за медије, представљамо све школске активности. www.osdugalic.edu.rs i http://osdusandugalic.blogspot.com/.

 

 


kontakt - 011.28.36.796 - direktor škole/ 011.28.36.838 - psiholog škole