blog
logotype
deco

Ovde se nalazite: Početna Asistivne tehnologije Interaktivna-digitalna(pametna) tabla

img1
img2
img3
img4
Primena "PAMETNE -INTERAKTIVNE TABLE" u nastavi PDF Štampa El. pošta

 AD34hIhPbfKaAjOM4ZKDhpRkz-JfSx6rUO2kOHga8Cn97ikRb04pDNMxeyrBMciVZMI7_G2QLAnf3U9o2mqSexK6UCWrDQ4XNf1h9zZME6to9Zf_NZAh3dY

         PRIMENA  "PAMETNE INTERAKTIVNE TABLE"  U NASTAVI

                                                                         skolabuducnosti

Savremena obrazovna tehnologija, uz korišćenje multimedijalnih sistema, stvara preduslove za angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja, razvija kreativnost učenika i obezbeđuje veću aktivnost učenika u nastavi i učenju. Zato su informatika i informaciona tehnologija značajni sadržaji nastave na svim stepenima školovanja.Promene u oblasti nauke i tehnologije, iziskuju modernizaciju obrazovno-vaspitnog sistema. Usvajanje informacionih tehnologija i specifičnost zahteva koje nameću u današnjem društvu, uslovili su potrebu za prilagođavanjem obrazovnog sistemainovacijama, a samim tim i nastavnika, koji preuzimaju nove i odgovorne uloge i zadatke. Razvoj interaktivnih nastavnih metoda, koje se koriste uporedo sa tradicionalnim didaktičkim metodama. U našoj školi, nepunih godinu dana, kao nastavno sredstvo se koristi interaktivna elektronska tabla. Ova tabla poboljšava kvalitet nastave, čini je očiglednom i interaktivnom što je posebno značajno za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Svojim karakteristikama ona, između ostalog, omogućava prikaz video-zapisa različitih formata i fotografija u velikoj rezoluciji , primenu velikog broja edukativnih softvera, uređivanje dokumenata na licu mestu primenom različitih softverskih aplikacija. Površina table je osetljiva na dodir, omogućava upotrebu digitalnog mastila i trenutno snimanje aktivnosti koja je u toku.Svoju primenu ona nalazi kako u nastavi obaveznih nastavnih predmeta tako i u nastavi izbornih nastavnih predmeta i vannastavnih aktivnosti. Ovaj rad pokazuje unapređenje nastavnog procesa primenom „pametne table“ u nastavi srpskog jezika, matematike, prirode i društva, psihomotornih vežbi i informatike i računarstva. “Pametna tabla” pruža i dodatne mogućnosti kao sredstvo za edukaciju nastavnog osoblja kroz seminare, prezentacije i slične aktivnosti.

Tradicionalnu nastavu odlikuje frontalni oblik rada i obično jednosmerna komunikacija  između nastavnika i učenika. Učenici su nedovoljno aktivirani u radu i onemogućeni da individualno napreduju u skladu sa predznanjima  i sposobnostima, što utiče na motivaciju učenika.

Rad na Digitalno -pametnoj tabli i njena primena u nastavi, koncipirana je kao nadgradnja formalnog obrazovanja, usavršavanje veština i sposobnosti, primenu znanja i prakse, gde se  naglasak stavlja na sticanju veština, i unapredjenju znanja Digitalna tabla se  koristi u svim nastavnim predmetima, za prezentovanje pripremljenih sadržaja, emitovanje muzike, filmova, proveravanje stečenih veština. Radom na pametnoj-digitalnoj SMART tabli osposobljava učenike za samostalno korišćenje računara,za rad iz matematike,srpskog,prirode i drustva,likovnog,muzičkog,itd.Kod učenika se razvija apstraktno mišljenje i individualno napredovanje u sticanju i proširivanju znanja.  Nastavnik se više orijentiše na tipove učenika  i samim tim može im pomoći da napreduju tempom koji im odgovara i prema izraženim mogućnostima.

Multimedijalni programi omogućavaju kreiranje teksta sa slikom, zvučnim animacijama i filmovima, koji je učenicima dovoljno jasan i zanimljiv način prezentovanja podataka. Rad na "pametnoj tabli" u kombinaciji sa multimedijalnim programima pruža mogućnost nastavniku da unapređuje i da obezbedi interaktivnu nastavu („pametne table“). Učenici pažljivije i sa većim interesovanjem prate multimedijalne prezentacije, bolje pamte sadržaje i aktivnije učestvuju u prcesu prihvatanja novih znanja.

Digitalni cas predstavlja tehnologiju koja je bazirana na računarskoj-digitalnoj tehnici, usmerena na učenika, pri čemu nastavnik daje podršku, usmerava i savetuje.  Evidentno je da nastavnik, uvođenjem savremenih tehnologija u nastavu gubi neke od funkcija koje su dominirale u tradicionalnoj nastavi,učenik više samostalno radi, sve  je manje frontalne nastave.

Digitalni čas se prezentuje na digitalno smart "pametnoj tabli"  ili kompijuteru kroz power point program.(u daljem tekstu ppt). Mikrosoft Power Point omogućava kreiranje interaktivnih prezentacija, koje sadrže tekst, slike, animacije i audio i video elemente.  Razlozi za njegovu popularnost su brojni, ali oni najbitniji su da je dostupan svima koji koriste kompjuter, jednostavan je za korišćenje, drži pažnju učenika i omogućava i njima da se uključe u kreiranje prezentacija i na taj način prikažu naučeno.  Takođe je koristan u prezentovanju apstraktnih sadržaja i zabavan za gledanje. Jednom napravljena prezentacija se može koristiti više puta, ali isto tako po potrebi menjati i dopunjavati, a ni ne treba posebno napominjati uštedu štampanog materijala i resursa. Upoznavanje učenika sa novim gradivom kroz PPT prezentacije je najčešći vid njihove upotrebe.  Najjednostavniji primeri uključuju pozadinu sa tekstom i slikama koji ilustruju datu temu. To se postiže slajdovima sa audio ili video sadržajem, potpitanjima itd. Na času obrade vrsta divljih životinjan nastavnik pored slika ili pre slika, može dodati i zvuk, koje te životinje proizvode i na taj način podstiče učenike na razmišljanje, a predstavljanjem fotografija daje tačan odgovor i i informacije o toj životinji. 

Koristeći Smart board smo otkrili da interaktivna tabla ima jak vizuelni efekat koji  pomaže u brzom i jednostavnom shvatanju kao i jednostavnije pamćenje informacija.