Асистивне технологије

Значај асистивне технологије у професионалној рехабилитацији и активностима свакодневног живота деце са сметњама у менталном развоју.

Децу са сметњама у менталном развоју сходно постојећим проблемима, захтевају и специфичан третман.

Под асистивном технологијом подразумевамо средства или системе који особама са сметнајма у менталном развоју омогућавају постизање већег степена независности и олакшавају извршавање послова. Да би се ова средства могла правилно користити неопходна је обука коју је могуће стећи у школама.

Средства и системи асистивне технологије имају значајну улогу у постизању што самосталнијег живота деце са сметњама у развоју тј. пружају веће могућности за професионалну рехабилитацију и пружају помоћ у активностима свакодневног живота.

СЕНЗОРНА СОБА

Сензорна соба је један изолован простор у потпуности опуштајући и безбедан, пријатан за боравак.

То је простор у који се дете постепено уводи и адаптира, (прикладна обућа) уз едуковану особу, где оно може слободно да експериментише, истражује, игра се,

ИНТЕРАКТИВНА – ПАМЕТНА ТАБЛА

Ова табла побољшава квалитет наставе, чини је очигледном и интерактивном што је посебно значајно за рад са децом са сметњама у развоју.

ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА

Поред информатике у овим кабинетима наставници могу да предају и остале предмете на интерактиван и деци интересантан начин.