Сечење колача и прослава школске славе Светог Саве  27.01.2020.