Свакодневне вежбе обликовања

Покренимо нашу децу –  вежбе обликовања без реквизита
https://www.youtube.com/watch?v=uCV3LYQbYd8&list=PUfLB9xj2Aph8xeCR0_JQb1Q
&index=19

Покренимо нашу децу –  вежбе обликовања са реквизитом (столица)
https://www.youtube.com/watch?v=EmQiYIHrFDI&list=PUfLB9xj2Aph8xeCR0_JQb1Q&
index=12

Покренимо нашу децу –  вежбе обликовања са реквизитом (палица)
https://www.youtube.com/watch?v=C8Vs0ctiDdg

Покренимо нашу децу – све вежбе
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=nUen8yxJOYo

100 вежби обликовања без реквизита
https://www.youtube.com/watch?v=AHMflfjRx4Q


Елементарне игре и штафетне игре у кругу породице

Штафетна игра у пару са чланом породице (тата-дете)
https://www.facebook.com/watch/?v=2639269676308046

Вежбе са реквизитом (ролна таолет папира, пластична флашица..)
https://www.facebook.com/Coronavirusidanmark/
videos/294807411497890/

Активности:

 • Динамични, забавни, инструкција кратка;
 • Коришћење мултимедија, визуелних садржаја и савремених технологија;
 • Не само шта и како, већ и зашто вежбамо;
 • Задаци су оптималне тежине, свако према својим способностима вежба;
 • Могућност избора је велик;
 • Нетрадиционалне и сарадничке активности;
 • Фокус на здрављу и целоживотном вежбању.

Какве користи очекујемо?

 • Боље физичко и ментално здравље ученика,
 • Бољи школски успех, мање дисциплинских проблема,
 • Боља атмосфера у кући, јачи осећај заједништва, прихватања и успешности ученика,
 • Изграђивање стила живота свакодневним 60-то минутним вежбањем

Очекивани исходи
Ученик/ученица правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује вежбе за поједине делове тела.
Зна утицај и значај вежби обликовања за организам, познаје поделу вежби обликовања и њихову терминологију, и функцију појединих вежби у комплексу.
Вежбе обликовања служе за:
а) побољшање издржљивости б) правилно и лепо држање тела  в) побољшање брзине
г) побољшању снаге