Одељење к 7/8 на дружењу и слободним активностима – сађење цвећа.