Деца са развојним проблемима или аутизмом се често не уклапају у очекиване облике развоја и већина њихових проблема је резултат немања осећаја о свом телу и околини. Зато им треба обогатити животно искуство о људима око њих, о простору у ком се налазе, о времену…

Приказани материјал обухвата скуп вежби које доприносе отклањању и ублажавању специфичних тешкоћа и поремећаја у једној или више области сензорног и психофизичког понашања детета ометеног у менталном развоју и омогућава му даље успешније учење и развој.

Вежбе 1         Вежбе 2         Вежбе з         Вежбе 4         Вежбе 5