У складу са инструкцијама МПНТР, а у циљу превенције инфекције COVID – 19 у школи, прописују се следеће мере:

– свакодневно прање, чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме, као и проветравање простора

– на улазу у објекат свакодневно постављати дезобаријеру

– на улазу у школу бесконтактно ће се мерити телесна температура

– прихват ученика се одвија у сали за спортско – сензорне реедукативне активности и у учионици бр. 1

– родитељ је у обавези да када доводи дете у школу обавезно носи маску, тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, и пређе преко постављене дезобаријере за обућу, и да уз минимално задржавање, размени информације  са запосленима у школи који су задужени за прихват ученика. Кад год је то могуће родитељи не треба да улазе у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана (дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по дете).

– родитељи могу дoводити ученике у боравак радним даном најраније у 07:30, а по ученике могу доћи најканије у 16:30. Прихват ученика је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред обавесте дежурног наставника на прихвату ученика. Изузетно, уколико за то постоји могућност, ученици могу бити прихваћени и пре 07:30, уз сагласност директора школе.

– сваког дана, пошто дођу по ученика, родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.

– према процени директора школе, а у односу на исказане потребе родитеља, уколико постоји процена да су поједини родитељи неоправдано пријавили своју децу за похађање целодневног боравка, директор школе може тражити од родитељ доказ о ангажовању родитеља (потврда од стране послодавца да су оба родитеља/самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује рад од куће).

– свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести дирректора школе.

–  сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају било каквих тегоба/симптома који могу да указују на респираторну инфекцију односно COVID – 19 (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах предузму мере изолације, јаве се директору и удање се са посла, потом се јаве изабраном лекару у дому здравља по процедури која важи за све грађане са сумњом на COVID – 19 и да до потврде да су здрави не долазе на посао.

– у ситуацији појаве сумње на оболевање од COVID – 19 или потврде оболевања код запосленог из школе, директор је у обавези да о томе обавести епидемиолога надлежног института/завода за јавно здравље за даље поступање

– у школи треба да буде најмањи могући број  запослених у исто време, који ће омогућити функционисање боравка за ученике.

– физички размак од два метра у сваком смеру треба спровсти у затвореном простору школе где се обављају административни послови, као између других запослених и деце.

– сви запослени школе морају да носе маске, тако да маска покрива нос и уста, као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.

– сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат школе да дезинфикују сопствеме мобилне телефоне. Личне ствари, торбе се одлажу у гардеробни део и не уносе у простор у коме су ученици

– редовно одржавање простора објекта укључује прање и дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката за играње и спорт у двришту и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће.

– прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло евентуално удисање испарења.

 

ДИРЕКТОР

________________

Ђорђе Живановић