Заједничким радом ученика и наставника, украшевањем школе идемо у сусрет Новој години.