28.12.2022. у школи је одржана приредба и подела пакетића.