Током трајања “Дечје недеље” у  школи је организована изложба ликовних радова наших ученика у сарадњи са удружењем ” Пријатељи деце Врачара”.