Креативност  дефектолога-наставника Т.Стојковац – помоћ у сабирању.