ГО Врачар у сарадњи са Центром за развој здравља,знања и благостања 20.11. на Светски дан детета организован је овај фестивал.

Ученици наше школе присуствовали манифестивал.