Рад  дефектолога- наставника  М.Пирић – одељенски старешина I/2

      

 

Особама са поремећајем из спектра аутизма рутина представља сигурно подручје.

Када дете/одрастао зна шта га следеће чека, осећа се безбедно и пријатно (и то генерално важи за све, сви ми имамо страх од непознатог).😃🤗

Зато, визуелни распоред је једна од метода која се користи свакодневно у раду са децом са ПСА-ом (поремећај из спектра аутизма).

А шта је то визуелни распоред?

Визуелни распоред представља метод у оквиру којег се користе картице са приказаним активностима у оквиру неке временске целине (током дана, дела дана…).

Даље се те активности могу рашчланити на кораке, ради учења/увежбавања.

Помоћу оваквог распореда особа учи кораке, али и потврђује да је одређени корак или одређену активност одрадила и припрема се за нову (увидом у следећу картицу/корак).👣

Овако рашчлањене, могу бити представљене тоалетне активности, дневне активности, јутарње/вечерње, школске (активности током целе наставе, активности по доласку/одласку из школе и сл.)… 🛏️🚿🛒

Такође, овим путем се подстиче и временска оријентација (пре-после), тиме и разумевање узрочно-последичних догађаја. ➡️➡️➡️

Колико ће картица бити и на који ће начин бити представљене, зависи од многих фактора, а пре свега календарског и менталног узраста, постојећег стања и могућности.🌸

Важно је да су слике јасне, без сувишних детаља, конкретне и што је могуће приближније реалној ситуацији. Треба да се користе у складу са ситуацијом (временски и просторно) ради лакшег повезивања и разумевања корака.🍀

Слику поставља дете или особа која ради са дететом (указујући му, односно, подсећајући на следећи корак/наредну радњу).🧑‍🦱👩🏻

Ево две активности из распореда по корацима, чији се приказ додатно може прилагодити елиминацијом одређених корака. 🍀

Циљ је да:

🟡дете овлада активношћу прања руку/ипотребе тоалета кроз кораке;

🟠потврди да је одређени корак реализовало;

🔴пружи увид у наредни корак;

🟢 подсети ученике уколико су неки пропустили.

Самим тим је средство намењено свима. :)

А оно што се још ту налази (на табли ,,У тоалету”), јесу 2 веће картице са једноставним приказом главних активности – шта је пре, а шта после (употреба тоалета, прање руку).